HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Kazumi Kawasaki Ramos1, Bruna Candiani Lessio1, Ana Luisa Baraçal Mecê1, Priscilla Efraim1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 643-651
Abstract
Laleh Mehryar1, Mohsen Esmaiili2, Fariba Zeynali1, Rohollah Sadeghi3, Mehdi Imani4
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 653-662
Abstract
Seon-Min Oh1, Hyun-Wook Choi2, Byung-Yong Kim1, Moo-Yeol Baik1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 663-670
Abstract
Mi-Ra Song1, Seung-Hyun Choi1, Seon-Min Oh1, Hui-yun Kim1, Ji-Eun Bae1, Cheon-Seok Park1, Byung-Yong Kim1, Moo-Yeol Baik1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 671-678
Abstract
Chang-Yu Zhou1, Ying Wang1, Dao-Dong Pan1, Jin-Xuan Cao1, Yin-Ji Chen2, Yuan Liu3, Yang-Ying Sun1, Chang-Rong Ou1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 679-687
Abstract
Hye-Won Park1, Min-Ji Kim1, Sheungwoo Seo2, Sangho Yoo3, Jae-Hee Hong1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 689-696
Abstract
Hyun-Seok Kim1, Sea Cheol Min2
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 697-706
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Xin Liu1,2, Xin-Huai Zhao1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 707-714
Abstract
Yi-Hsuan Huang1, Wen-Jen Yang2, Chih-Yu Cheng3, Huang-Mo Sung1, Shuen-Fuh Lin2
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 715-721
Abstract
Hongbo Li1, Yanhua Cui2, Lanwei Zhang2, Lili Zhang3, Hui Liu2, Jinghua Yu1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 723-730
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4