HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
→ Food Science and Biotechnology 2019 June 28
Feb. Vol. 28 No.1 Apr. Vol. 28 No.2
Jun. Vol. 28 No.3 Aug. Vol. 28 No.4
* Search [ 35 ] Count
Chemistry/Analysis
Jae-In Lee1, 6, Dong Wook Kim1, Gwang-Ju Jang1, Seonghwa Song1, Kee Jai Park3, Jeong Ho Lim3, Bo-Min Kim1, Hyeon-Jeong Lee1, Feng Chen5, Young Bae Ryu6, Hyun-Jin Kim1, 2, 4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 623-631
Abstract
Eveline Kelle Ursulino Pontes1, Hider Machado Melo1, José Walter Araújo Nogueira2, Nairley Cardoso Sá Firmino1, Mário Geraldo de Carvalho3, Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior4, Theodora Thays Arruda Cavalcante2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 633-639
Abstract
Shengjia Huang1, Xinya Liu1, Bo Xiong1, Xia Qiu1, Guochao Sun2, Xiaojia Wang1, Xu Zhang1, Zhixiang Dong1, Zhihui Wang1, 2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 641-647
Abstract
Krzysztof Dziedzic1, 2, Danuta Górecka3, Artur Szwengiel1, Jan Michniewicz1, Agnieszka Drożdżyńska4, Jarosław Walkowiak2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 649-655
Abstract
Xue Lin1, Xiaoping Hu1, Wuyang Wu1, Sixin Liu2, Congfa Li1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 657-667
Abstract
Ghader Ghasemi1, Mohammad Fattahi1, Abolfazl Alirezalu1, Youbert Ghosta2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 669-677
Abstract
Nopparat Prabsangob1, Soottawat Benjakul1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 679-689
Abstract
Vania Pezzini1, Fabiana Agostini1, Franco Smiderle1, Luciana Touguinha2, Mirian Salvador2, Sidnei Moura1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 691-699
Abstract
Sung Hwa Kim1, Ha Youn Song2, Seung Jun Choi1,3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 701-710
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Ji Yeong Park1, Ji-Hee Yang2, Mi-Ai Lee2, SuYeon Jeong2, SeungRan Yoo2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 711-720
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4